تعریف پرسنل در دستگاه های حضور و غیاب را به دو روش میتوان انجام داد:

 1. تعریف پرسنل در دستگاه حضور و غیاب به صورت مستقیم

  جهت تعرف پرسنل بر روی دستگاه از طریق منوی دستگاه میتوان اینکار را انجام داد.
  با گرفتن دکمه منو یا ok  بر روی دستگاه وارد منو دستگاه شوید پس از آن گزینه کاربران را انتخاب نمایید.

     

  در این قسمت دو بخش کاربر جدید و همه کاربران (یا در بعضی دستگاه ها تعریف و مدیریت) وجود دارد،که در قسمت کاربر جدید میتوان کاربران یا پرسنل را ایجاد نمود و در قسمت همه کاربران میتوان اطلاعات تمامی کاربران موجود در دستگاه را مشاهده،اصلاح و یا حذف نمود.

       
  پس از ورود به قسمت تعریف صفحه ای باز میشود که شامل اطلاعات کاربران میباشد.اطلاعاتی مثل:شناسه کاربر،نام،نقش کاربر،تعریف اثرانگشت،کارت،چهره و…

       
  کد شناسایی هر کاربر به منزله پل ارتباطی شخص در دستگاه و نرم افزار میباشد.این کد برای هر فرد ایجاد شده در دستگاه با اطلاعات شخص در نرم افزار باید همسان باشد.پس از تعریف مشخصات هر کاربر و تعریف اثرانگشت و زدن دکمه OK اطلاعات فرد ذخیره میگردد و در قسمت مدیریت میتوان لیست کاربران را مشاهده نمود.

 2. تعریف پرسنل بر روی نرم افزار و انتقال به دستگاه

  جهت انتقال اطلاعات پرسنل از نرم افزار به دستگاه ابتدا مشخصات پرسنل خود را ایجاد مینمایید.
  برای این کار به نرم افزار حضور و غیاب مربوطه که بر روی سیتم خود نصب نموده اید وارد شوید.در قسمت تعریف پرسنل پنجره ای برایتان باز میشود که  با زدن دکمه ایجاد یا جدید امکان تعریف پرسنلتان را دارید.در پنجره ای باز شده میتوانید مشخصات پرسنل اعم از کد شناسایی،نام،نام خانوادگی،تاریخ استخدام،سمت،گروه کاری و… را وارد نمایید.

  پس از وارد کردن اطلاعات مربوط به هر پرسنل با زدن دکمه ذخیره یا ثبت اطلاعات فرد ذخیره میگردد.
  در مرحله بعد به قسمت بارگذاری پرسنل بروید.
  در پنجره مربوط به بارگذاری پرسنل ،پرسنل موجود در لیست را انتخاب نمایید و سپس با زدن دکمه بارگذاری تمامی اطلاعات مربوط به کاربرانتان به دستگاه منتقل میشود.
  در دستگاه حضور و غیاب با رفتن به منوی کاربران میتوانید لیست پرسنل منتقل شده را مشاهده نمایید.

  توجه:
  جهت انتقال اطلاعات از نرم افزار به دستگاه حضور و غیاب حتما باید ارتباط دستگاه و سیستم از طریق شبکه (LAN یا WIFI) برقرار باشد.

پیام بگذارید