آموزش 100٪ عملی و کاربردی دوره پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری نوعی حسابداری پروژه ای می باشد . که این نوع حسابداری با حسابداری مشاغل دیگر متفاوت می باشد ، یک حسابدار پیمانکاری باید قادر به تنظیم پرونده ای جدا مربوط به هر پروژه باشد.پیمانکاری فعالیتی گسترده است که حوزه­‌های متنوعی مانند سدسازی، راه‌­سازی، ساختمان‌سازی، تاسیسات نفت و گاز و خدمات را پوشش می­‌دهد. فرایند پیمانکاری دارای جزییات فنی زیادی است که از تهیه اسناد مناقصه آغاز می­‌شود و تا تحویل قطعی کار به کارفرما خاتمه می­‌یابد.  حسابداری پیمانکاری بر قوانین پیمان ها، مبانی حقوقی قراردادهای مختص پیمانکاری ، قوانیین مالیاتی ، فعالیت های پیمانکاری ارزی… آگاهند.آنها می‌دانند که تخصیص درآمدها، هزینه‌های قراردادها و عملیات موضوع پیمان‌ها را چگونه پیگیری و اجرا کنند. مثلا یکی از مهم‌ترین مباحثی که حسابداران پیمانکاری می‌آموزند، روش درصد پیشرفت کار در حسابداری پیمانکاری است که توانایی تطابق هزینه‌ها و درآمدها را مهیا و اطلاعات بسیار دقیقی را ارائه می‌کند.

نکات مربوط به حسابداری پیمانکاری

1-شناخت بخش های مختلف یک قرارداد پیمانکاری (کارفرما،پیمانکار،قرارداد)

2-تخمین هزینه ها و ثبت آنها (هزینه های پروژه ، دستمزد نیروی انسانی، خرید کالاو…)


سر فصل های آموزش حسابداری پیمانکاری


  • مفاهیم اولیه شرکت های پیمانکاری
  •  معرفی کد حساب ها 
  •  آموزش ثبت ها در دفاتر پیمانکاری
  •  طبقه بندی هزینه ها و تهیه گزارش هزینه
  •  شناخت درآمد پیمانکاری و قرار دادهای بلند مدت
  •  قانون کار و تامین اجتماعی
  •  محاسبه مالیات پیمانکاری 
  •  صورت های مالی پیمانکاری

ارائه جزوه و نرم افزار

مدت زمان دوره 17ساعت

ظرفیت هر دوره 8 نفر

 اعطای مدرک پایان دوره

 

پیام بگذارید