شرکت تولیدی مواد غذایی گل افشان

مجهز به دستگاه حضور و غیاب شناسایی اثرانگشت و کارت بدون تماس ZK مدل S30

و نرم افزار حضور و غیاب نانوتایم

پیام بگذارید