آموزش دوره جامع حسابداری صنعتی


حسابداری صنعتی شاخه ای از علم حسابداری است و با وجود دشوار بودن یکی از جذاب ترین انواع حسابداری است . در واقع حسابداری بهای تمام شده یا حسابداری صنعتی به این دلیل با اهمیت می باشد که با گرد آوری اطلاعات مربوط به هزینه و قیمت تمام شده و ارائه آن به مدیران شرکت ها باعث ایجاد کنترل بیشتر روی هزینه های مواد دستمزد و سایر هزینه های تولید می شود و نقاط ضعف موسسات خدماتی و تولیدی و میزان بهره وری شرکت ها شناسایی می شود.

در حسابداری صنعتی هزینه به عنوان یک منبع برای رسیدن به هدفی خاص شناخته شده که این هزینه ها شامل ، هزینه های اضافی گذشته و هزینه هایی که در آینده مصرف خواهد شد می باشد. شناخت این هزینه ها در نهایت کمک به اتخاذ تصمیم گیری صحیح به مدیران شرکت ها و موسسات می کند و در واقع حسابداری صنعتی یک سیستم گزارش گیری داخلی برای مدیران یک سازمان جهت تصمیم گیری است.

حسابداری صنعتی با تجزیه و تحلیل گزارش ها و بررسی راه های تولید ،روش های تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می کند.

 


سر فصل های آموزشی دوره جامع حسابداری


  • آشنایی با سیستم هزینه یابی (هزینه یابی واقعی،هزینه یابی سفارش کار،هزینه یابی مستقیم …)
  • شناسایی اصول محاسبه هزینه یابی سفارشات
  • حسابداری سربار کارخانه، سر بار واقعی
  • هزینه دستمزد و سر بار کارخانه در مراحل تولید
  • آشنایی با سیستم حسابداری قیمت تمام شده (محاسبه قیمت تمام شده ،طبقه بندی هزینه بر،…)
  • آشنایی با ویژگی های هزینه یابی مرحله ای
  • آشنایی با حسابداری صنعتی و مفهوم آن
  • نسبت های (نقدینگی ، اهرمی ، فعالیت ، سود آوری )
  • بودجه جامع و حسابداری سنجش مسئولیت 

ارائه جزوه و نرم افزار

مدت زمان دوره 40ساعت

ظرفیت هر دوره 8 نفر

اعطای مدرک پایان دوره

پیام بگذارید