3سال پیش دستگاه حضور وغیاب semi outdoor را از شما خریدیم و کاملا از آن رضایت داریم.تشخیص چهره بسیار قوی که به راحتی کاربران را شناسایی می کند و نرم افزار قوی ای که محیط کار بسیار ساده و راحتی داره و همچنین پشتیبانی که همیشه پاسخگویی سوالات ما هستید.