من درآموزشگاه حساب تراز دوره جامع حسابداری رو گذروندم.استاد این دوره آقای دهقان بودند که بسیار خوشرو و دارای دانش بالایی در حسابداری هستند  وخیلی خوب سر فصل ها را آموزش می دادند و من از ایشان خیلی تشکر می کنم .بعد از پایان دوره از طریق موسسه برای کار معرفی شدم تونستم در رشته خودم (حسابداری)استخدام بشم