آموزش 100٪ عملی و کاربردی دوره اصول مقدماتی

نگهداری دفاتر حسابداری ،گرچه به شکل بسیار ساده از قرن ها پیش در تاریخ بشر معمول بوده است. بابلی ها پرداخت حقوق و دستمزد را با خط میخی بر الواح گلی نقش می کردند ، مصریان قدیم درآمد و هزینه ی دستگاه های دولتی و عملیات و معاملات بنگاه های بازرگانی را بر روی کاغذ پاپیروس ثبت می نمودند. اولین کتاب چاپی درباره دفتر داری دوبل متعلق به یک راهب ایتالیائی به نام لوکا پاچیولی است. به تدریج و با گذشت زمان با تشکیل بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی نیاز به حسابدار و حسابرسی حرفه ای اجتناب ناپذیرگردید.

یکی از واقیت های موجود در خصوص بسیاری از رشته های دانشگاهی مانند حسابداری، تفاوت اساسی بین مفاهیم و مهارت های آموزش داده شده در دانشگاه ها و محیط های علمی با مهارت ها و شناخت لازم برای ورود به بازار کار است. امروزه آشنایی با مفاهیم حسابداری برای تمام کسانی که به انجام فعالیت های اقتصادی می پردازند از ضرورت های اجتناب ناپذیر است.

برای ورود به دنیای گسترده حسابداری نیاز به مقدماتی است که راه را برای علاقمندان به هنر حسابداری آسانتر مینماید.

در دوره اصول مقدماتی حسابداری با رویکرد آشنایی علاقمندان به حسابداری با مفاهیم و ملزومات ابتدایی این رشته به صورت عملی،الفبای حسابداری به کارآموزان آموزش داده میشود.از آنجا که یادگیری این مفاهیم به منزله قدم نخست حسابداری محسوب میشود سعی بر آن بوده است که کارآموزان به صورت عملی این مفاهیم را درک نموده و در ادامه راه یادگیری خود بتوانند به راحتی از آن استفاده نمایند. به این منظور اساتید مجرب که خود در این حیطه فعالیت میکنند عهده دار آموزش به کارآموزان عزیز میگردند.


سرفصل های این دوره شامل


 • آشنایی با اصول کاربردی مالی
 • تعریف حسابداری
 • انواع واحد های حسابداری
 • تعریف حساب
 • تعریف سرگروه حسابها
 • معادله حسابداری
 • جمع آوری اسناد و مدارک مثبته
 • تجزیه و تحلیل معاملات
 • تاثیر رویدادهای مالی بر معادله حسابداری
 • موسسات خدماتی
 • موسسات بازرگانی         
ارائه جزوه و نرم افزار
مدت زمان دوره 20 ساعت
ظرفیت هر دوره 8 نفر
اعطای مدرک پایان دوره

پیام بگذارید